Bredband till alla i Kalmar län

Alla i Kalmar län ska ha minst 100 Mbit/s senast 2020. Så står det i den bredbandsstrategi som Regionförbundet i Kalmar län antog i februari 2012.

Bredband på 100 Mbit/s i båda riktningarna innebär i första hand att fibernät i marken byggs ut för att ge alla en hög hastighet till internet.

Regionförbundets roll är att arbeta för övergripande samordning, samverkan och samarbete kring bredbandsfrågor i länet. Regeringen räknar med att i första hand kommersiella marknadsaktörer bygger bredbandsnäten. Det görs även insatser från lokala fiberföreningar för att genomföra utbyggnaden på landsbygden och från kommuner i såväl landsbygd som tätorter. Ta gärna kontakt med din kommun och fråga efter den som arbetar med bredbandsfrågor. 

Infrastruktur för bredband

En god infrastruktur är en viktig förutsättning för en förbättrad miljö och en hållbar utveckling. Den är viktig ur samhällsperspektiv som jämlikhet, mångfald, integration och demokrati.

Infrastrukturen möjliggör bland annat

 • att göra Kalmar län attraktivt för invånare, besökare och företag
 • att erbjuda digitala tjänster i hemmet som TV, underhållning, utbildning och samhällstjänster
 • att hållbar utveckling genom ökat hemarbete och distansmöten
 • att ge de boende på landsbygden minst lika bra förutsättningar för elektronisk kommunikation som de som bor i tätorterna och att kunna ge bra offentlig service kustnära och på landsbygden
 • att ge förutsättning för trygghet i hem- och äldrevård att ge möjlighet till effektivare behandling av sjuka och omsorg till äldre i hemmiljö
 • att ha god kommunikationsmöjlighet med mobilt bredband under kollektivtrafikresor
 • att skapa förutsättning för expansion och utveckling av befintliga företag
 • att ge möjlighet för etablering av nya företag i alla delar av länet, även kustnära och på landsbygden
 • att företag överallt har lika stora möjligheter att marknadsföra och leverera tjänster mot hela världen
 • att erbjuda uppkoppling på ett flertal turistmål och andra ställen utanför tätorterna
 • att ge förutsättningar för rationalisering, samordning och effektivisering av offentliga verksamhet för möta ökade krav på offentlig service till oförändrade eller sänkta kostnader så att skattehöjningar kan undvikas