eSamhället

Regionförbundet arbetar med digital samhällsutveckling genom att med hjälp av IT skapa förutsättningar för en effektiv samverkan i länet.

Det är inte enbart den privata sektorn som måste effektiviseras för att klara konkurrensen. En väl fungerande offentlig sektor är en förutsättning, inte bara för enskilda människors trygghet och välfärd, utan också för verksamheter som skapar tillväxt. Sektorn i sig rymmer tillväxtområden med starkt växande efterfrågan inom exempelvis hälso- och vårdområdet.

De organisatoriska gränserna inom vården ska bli mer osynliga för medborgarna och konkurrenskraften i länets näringsliv ska stärkas. IT är ett av de viktigaste instrumenten för att skapa en effektivare och bättre offentlig sektor i vår region och måste därför gå före med sina egna samverkansformer.