Tillgänglighetsguide för besöksnäringen

Under 2015 och 2016 genomfördes en förstudie för att undersöka möjligheterna till en webbaserad tillgänglighetsgudie för den småländska och öländska besöksnäringen. Syftet med guiden är att via olika sökkriterier få fram tillgängligheten hos ex besöksmål. kulturverksamheter, aktiviteter, hotell och restauranger.

Nu har Europeiska regionalfonden beviljat stöd till projektet och vi kan gå från ord till handling. Bakom projektet står Regionförbundet i Kalmar län, Destination Småland och Landstinget i Kalmar län. Målsättningen är att 2019 ha tagit fram och implementerat en digital tillgänglighetsguide med minst 200 aktörer inom besöksnäringen.

Prenumerera på nyhetsbrev om arbetet med Tillgänglighetsguiden!

Läs tidigare nyhetsbrev: