Tillgänglighetsguide för besöksnäringen

Fram till och med april månad 2016 har en konsult arbetat med att ta fram en förstudie för att kartlägga förutsättningarna för en digital tillgänglighetsguide i Småland och på Öland.

En ansökan har i september skickats till EUs regionala fond för att få medel till en genomförandefas. Finansiärer i denna ansökan är Regionförbundet i Kalmar län, Destinations Småland i Kronobergs län och Landstinget i Kalmar län. 

I mitten av december kommer vi att få besked ifrån Tillväxtverket om vi kan gå vidare med projektet.