Växande besöksnäring

Under 2018 - 2020 kommer regionförbundet att arbeta i ett projekt som ska få näringen att växa. I projektet kommer vi att se över ansvar, roll och funktion på regional och kommunal nivå, affärs- och produktutveckla näringen, arbeta med nya marknader såsom Baltikum, Polen och Kina samt utveckla arbetet med forskare.

Totalt omsluter projektet 13 miljoner kronor varav hälften är från EUs regionala fond.

Fortlöpande under projektets gång kommer vi att uppdater denna sida med information om vad som händer i projektet.