Partnerskap Småland

De tre länen i Småland samverkade under tre år kring det gemensamma varumärket Småland.

Arbetet, som handlade om stärkt marknadsföring och destinationsutveckling inom besöksnäringen, gjordes i samverkan mellan Smålands Turism AB och Regionförbundet i Jönköpings län, Regionförbundet i Kalmar län och AB Destination Småland i Kronobergs län. 

Tillsammans satsade vi drygt 9,5 miljoner kronor. Utöver det tillkom medel från EU: s regionala fond och sammanlagt uppgick projektets budget till nästan 17 miljoner kronor.

Projektperiod: 2011-2013