Kompetensutveckling för event- och evenemangsarrangörer

Genom projektet gjordes en stor kompetensutvecklingsinsats för organisationer och företag som stod som arrangörer för publika evenemang i Kalmar och Kronobergs län.

Satsningen finansierades av EU:s sociala fond med 8,7 miljoner kronor för projektet, samt med 0,4 miljoner kronor av Regionala fonden.

Före projektet gjordes en omfattande inventering av regionens evenemangs-arrangörer och en kartläggning av arrangörernas kompetensutvecklingsbehov. Detta resulterade i ett utbildningsutbud om totalt 16 olika kurser och 13 dagseminarier. Ca 260 arrangörer av publika evenemang deltog i projektet.

Projektperiod: Januari 2013 till juni 2014