Partnerskap för en gemensam IT-plattform för besöksnäringen i Småland och på Öland

Projektets syfte var att skapa en gemensam IT-plattform för Småland och Öland där nuvarande och framtida kommunikationsmedel skulle kunna användas.

De båda landskapen Småland och Öland skulle sedan kunna använda IT-plattformen utifrån egna varumärken och i samverkan vid gemensamma kampanjer.

Partnerskapet för en gemensam IT-plattform för Småland och Öland syftade även till att skapa en affärsmodell och ett affärssystem för en framtida lönsam och attraktiv besöksnäring i Småland och på Öland.

Plattformen är nu i skarp drift och ägs av Regionförbundet i Kalmar län, Region Kronoberg och Smålands Turism AB.

Projektperiod: