Avslutade projekt

More than sport

Genom projektet More than sport undersökte vi de ekonomiska, socio-kulturella och miljömässiga effekterna och PR-värdet under fem evenemang i Kalmar län 2012 och 2013. Fotbolls EM 2013 i Kalmar och Växjö undersöktes i samarbete med Svenska Fotbollförbundet och Riksidrottsförbundet.
Läs mer om projektet »

Kompetensutveckling för event- och evenemangsarrangörer

Genom projektet (2013-2014) gjordes en stor kompetensutvecklingsinsats för organisationer och företag som stod som arrangörer för publika evenemang i Kalmar och Kronobergs län. Satsningen finansierades av EU:s sociala fond med 8,7 miljoner kronor för projektet, samt med 0,4 miljoner kronor av Regionala fonden.
Läs mer om projektet »

Partnerskap Småland

De tre länen i Småland samverkade under tre år kring det gemensamma varumärket Småland. Arbetet, som handlade om stärkt marknadsföring och destinationsutveckling inom besöksnäringen, gjordes i samverkan mellan Smålands Turism AB och Regionförbundet i Jönköpings län, Regionförbundet i Kalmar län och AB Destination Småland i Kronobergs län.
Läs mer om projektet »

Partnerskap för en gemensam IT-plattform för besöksnäringen i Småland och på Öland

Projektets syfte var att skapa en gemensam IT-plattform för Småland och Öland där nuvarande och framtida  kommunikationsmedel skulle kunna användas. De båda landskapen Småland och Öland skulle sedan kunna använda IT-plattformen utifrån egna varumärken och i samverkan vid gemensamma kampanjer.

Partnerskapet för en gemensam IT-plattform för Småland och Öland syftade även till att skapa en affärsmodell och ett affärssystem för en framtida lönsam och attraktiv besöksnäring i Småland och på Öland.
Läs mer om projektet »