Besöksnäring i Kalmar län

Besöksnäringen har stor betydelse för Kalmar län som är Sveriges fjärde största region under sommarmånaderna när det handlar om antalet gästnätter. Den framtida utmaningen ligger i att få antalet utländska besökare att öka.

Arbetet med att utveckla och marknadsföra besöksnäringen sker i samverkan mellan regionförbundet och kommunernas turismansvariga. Marknadsföringen av länet sker främst genom att lyfta fem starka upplevelseregioner: Vimmerby, Västervik, Kalmar, Öland och Glasriket. Detta arbete koordineras bland annat i en länsturismgrupp där turismansvarig i respektive kommun och en regional turismsamordnare ingår.