Regional transportplan – fördelning i siffror

Åtgärder

 

Total Mkr

2014-2016

2017-2019

2020-2025

Nationella objekt, samfinansiering

205

70

110

25

 

Järnväg, Stångådals- och Tjustbanan. Förskotterat

100

10

90

0

 

Järnväg Kust till kust, Örsjö. Förskotterat

25

5

20

0

 

Järnväg Kust till kust, Trekanten

48

48

0

0

 

Järnvägar, ospecificerat

25

0

0

25

 

E22, Mönsterås kollektivtrafik

7

7

0

0

Större investeringar på väg > 25 Mkr

341

40

50

251

 

Riksväg 23/47 Förbi Målilla, förskotterat

40

40

0

0

 

Väg 136 Brofästet - Borgholm

200

0

50

150

 

Rv 23 Målilla - Hultsfred

60

0

0

60

 

Nytt vägstråk

41

0

0

41

Mindre investeringar på väg < 25 Mkr

86

17

11

58

 

Väg 136 Brofästet - Borgholm

8

8

0

0

 

Trafiksäkerhet & framkomlighet

78

9

11

58

Kollektivtrafikåtgärder regionala stråk

72

22

15

35

 

136 Brofästet - Borgholm

6

6

0

0

 

Mindre hållplatser

14

5

3

6

 

Knutpunkter för buss/bil/cykel

52

11

12

29

Cykelåtgärder utanför tätort

91

14

16

61

 

Cykelvägar mellan orter, för kollektivtrafik ovh turidm

91

14

16

61

Bidrag: Enskilda vägar och flyg. Attitydsprojekt

78

37

21

20

 

Utlovade statsbidrag 2014

1

1

0

0

 

Enskild väg

12

3

3

6

 

Åtgärder på flygplatser + driftstöd

15+42

15+16

0+16

0+10

 

Åtgärdsvalsstudier

3

1

1

1

 

Projekt för attitydspåverkan

5

1

1

3

Totalsumma

873

200

209

450