Sydsverige enat om prioriteringar i infrastrukturen

Genom viljeyttringen "Sydsvenska prioriteringar" står länen/regionerna Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Skåne och Halland enade om vilka sydsvenska infrastrukturinsatser som bör ingå i regeringens kommande planer.

(Klicka på kartan för att se den i större format.)

Skrivelsen är en konkretisering av Regionsamverkan Sydsveriges tidigare positionspapper ”Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Sverige” som presenterades 2016.

De prioriterade insatserna syftar till att stärka utveckling, konkurrenskraft och sysselsättning i Sydsverige och i hela Sverige, och bidrar till ett klimatsmart transportsystem. De medverkar till en välfungerande helhet genom att ta tillvara och bygga vidare på den befintliga infrastrukturen och genom att kollektivtrafik, infrastruktur och bostadsbyggande går hand i hand.

Det viktigaste framöver för Sydsverige är att förbättra den interregionala tillgängligheten, att knyta ihop Sydsverige samt att skapa konkurrensmässiga och hållbara godstransporter. För att kunna göra detta krävs ett antal insatser (se "Sydsvenska prioriteringar").