DAR - Den Attraktiva Regionen

DAR - Den Attraktiva Regionen är ett nationellt projekt med Trafikverket som projektägare och KTH som följeforskare.

Sex län i landet har deltagit med pilotprojekt. Regionföbundet i Kalmar län har medverkat med två pilotprojekt; Mer Kalmarsund och Linnéstråket tillsammans med Region Kronoberg.

Projektets huvudtema handlar om samspelet mellan rumslig utveckling och transportplanering. Målet med DAR är att utveckla djupare förståelse för hur rumsliga strukturer och infrastruktursystem kan samverka för att ge förutsättningar för attraktiv regional utveckling. Målet är också att söka metoder för konsensusbyggande, konflikthantering och förhandling.

Ingående kommuner:
Mer Kalmarsund: Oskarshamn, Mönsterås, Kalmar
Linnéstråket: Kalmar, Nybro, Emmaboda, Lessebo, Växjö

Övriga:
Landstinget i Kalmar län/Kalmar Länstrafik, Trafikverket, Linnéuniversitetet

Projektet avslutades i juni 2016.