Cykelstrategi

Styrelsen beslutade den 5 juni 2015 att godkänna cykelstrategin och gav samtidigt i kansliet i uppdrag att initiera ett arbete med turistcykelled utmed Smålandskusten.

Övergripande mål

År 2025 finns det ett regionalt sammanhängande nät av cykelbanor och cykelsträckningar i blandtrafik som är trafiksäkra och attraktiva.

Strategierna för att nå målet:

 • Binda samman orter på ungefär två mils mellanrum
 • Ansluta de större bytespunkterna på landsbygden i kollektivtrafiken med cykelbana eller cykelsträckningar i blandtrafik med hög trafiksäkerhet till och från närmaste ort
 • Skapa attraktiva sammanhängande turistcykelnät
 • Honnörsorden för cykelstråken är: trafiksäkerhet, närhet till orter, attraktivitet och bytespunkter för buss. Vi ska även sträva efter långa sammanhängande nät.

  Kommunerna har identifierat cirka 300 mil cykelförbindelser, som efter diskussion har minskats till cirka 160 mil. Kostnaden för att göra dessa cykelvägar trafiksäkra uppgår till cirka 1,4 miljarder kronor. Nuvarande regionala plan har drygt 90 miljoner kronor och det räcker till cirka 4 – 5 mil ny cykelväg. Kan man göra enklare åtgärder eller leda cyklisterna till en lågtrafikerad och säker väg får vi snabbare ett bra sammanhängande nät? I genomförandeplanen har vi därför valt att arbeta utifrån den så kallade fyrstegsprincipen.

  Planen för de kommande åren är att bygga ihop orter med cirka 1000 invånare i kombination med att skapa sammanhängande långa turistcykelleder. Kostnaden för detta uppgår till cirka 300 miljoner kronor.

  Turistcykling

  Kalmar län är Sveriges fjärde största besöksregion under sommarmånaderna. Av denna anledning ska vi påbörja ett arbete med att ta fram ett förslag till turistcykelled utmed Smålandskusten.