Kontakta Regionbiblioteket

Regionbibliotekets uppgift är att ge praktiskt och konsultativt stöd

Regionbibliotekets uppgift är att ge praktiskt och konsultativt stöd
till biblioteken i länet samt att bedriva utvecklingsarbete.

Ansvarig för område eller verksamhet