Regionbiblioteket i Kalmar län

Regionbiblioteket är en del av Regionförbundet i Kalmar län. Den regionala biblioteksutvecklingen utgår från Kalmar läns regionala utvecklingsstrategi (RUS), samt Kalmar läns Kulturplan 2015 – 2017.

Regionbibliotekets verksamhet styrs av bibliotekslagen som betonar att regional biblioteksverksamhet ska främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet för länets folkbibliotek.

Arbetet med en regional biblioteksplan pågår och beräknas vara klart under hösten 2016.

Från och med januari 2015 administrerar Regionbiblioteket en regional biblioteksportal (Arena), vilken samlar de tolv biblioteken i Kalmar län i en och samma webbplats. Portalen är ett arbetsverktyg för folkbibliotekspersonalen i Kalmar län och fungerar som Regionbiblioteket i Kalmar läns webbplats.

Våren 2015 inledde Regionbiblioteket i Kalmar län ett omfattande läsfrämjandeprojekt - RELÄ, regionen läser - vilket kommer pågå till våren 2018.