Wood – the heart of Småland

För att stödja och stimulera utvecklingen av den trärelaterade industrin arbetar de tre regionförbunden och länsstyrelserna i Småland för att öka träindustrins attraktionskraft.

 

Småland är en region där trä och trärelaterade företag har stor betydelse. Här finns allt från de små designföretagen och snickerierna till de stora producerande företagen. Forskning, utbildning och utveckling finns också i regionen. Trä betyder jobb, inkomster och möjligheter för framtiden. Trä är Smålands hjärta.
 
För att stödja och stimulera utvecklingen av den trärelaterade industrin antog de tre regionförbunden och de tre länsstyrelserna i Småland under sommaren 2011 den småländska trästrategin. Genom fokuserat och strukturerat arbete ska träindustrins attraktionskraft öka. Arbetet går under namnet Wood - the heart of Småland.

Sex prioriterade områden har valts ut för arbetet de närmaste åren:

  • Profilering av Träregion Småland
  • Företagsforskarskola
  • Branschråd trä i Småland
  • Coachning och uppsökande verksamhet
  • Finansieringsmöjligheter till framtida projekt i Småland
  • Koordinering av insatserna inom strategin

Regionförbunden och länsstyrelserna i de tre Smålands länen leder och samordnar arbetet. Träcentrum, Möbelriket och Virserums Konsthall samt Linnéuniversitetet och Högskolan i Jönköping är viktiga genomförare. TMF, GS-facket och Arbetsförmedlingen liksom ett stort antal företag stödjer aktivt arbetet. Målgrupper är bl.a. företag inom den trärelaterade industrin i Småland, samtliga kommuner i Småland, offentliga och privata byggare, utbildningar, nationella aktörer samt media.