Projektorganisation

Arbetet i Livsmedelsutveckling Sydost - med proteiner i fokus bedrivs i samverkan mellan följande organisationer:

Regionförbundet i Kalmar län är projektägare, leder och samordnar projektet. Här sitter projektledningen, när de inte möter företag eller andra aktörer ur målgruppen. Kontakt: se www.rfkl.se/livsmedelsutveckling

Almi Företagspartner Kalmar län AB erbjuder kunskap och verktyg i projektets alla delar. Almi introducerar bland annat Tillväxtlyft Livsmedel som innebär individuell rådgivning och diskussion i grupp. Kontakt: Peter.Billberg@almi.se

Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge ansvarar för en fördjupning inom vegetabilier, tillhandahåller en expertgrupp inom produktutveckling och livsmedelsförädling och erbjuder dessutom tillgång till sitt utvecklingskök i Torslunda. Kontakt: henriette.smith@hushallningssallskapet.se

LRF Sydost fokuserar i detta projekt på kött med kvalitet, möter köttproducenter och förädlare och lotsar dem vidare i förädlingskedjan för utveckling, ökad kvalitet och lönsamhet. Kontakt rose-marie.winqvist@lrf.se

Linnéuniversitetet (Ekonomihögskolan samt Fakulteten för hälso- och livsvetenskap) erbjuder forskningskompetens inom livsmedel och matrelaterade upplevelser, ett tvåårigt utvecklingsprogram vid namn MatPLUS samt kontakter till studentarbeten och studentmedarbetare. Kontakt EH petter.boye@lnu.se; FHL kristina.julin@lnu.se

• Länsstyrelsen i Kalmar län erbjuder kompetensutveckling och rådgivning inom Greppa Näringen, ekologisk produktion och jobbskapande på landsbygden, samt stöd för samarbeten och pilotprojekt inom livsmedelsförädling. Kontakt agneta.h.gustafsson@lansstyrelsen.se    

SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) erbjuder forsknings- och lärarkompetens samt uppdragsutbildningar inom hela livsmedelskedjan med fokus på primärproduktion, samt kontakter till studentarbeten och studentmedarbetare. Kontakt: margareta.emanuelson@slu.se