Aktuellt

Livsmedelsutveckling Sydost satsar vidare på livsmedelsbranschen i regionen

För den som jobbar med mat och livsmedel i regionen finns det nya utvecklingsmöjligheter i vår. I februari blir det inspirationsdag för charkuteri och en exportträff på temat Kina. Senare erbjuds stöd i finansiering, produktutveckling och digitalisering.

Länets livsmedelsbransch 2015

Vi har redan tidigare konstaterat att livsmedelssektorn är viktig för Kalmar län. Här presenteras lite siffror för utvecklingen fram till 2015, vilket är vad som just nu finns tillgängligt i offentlig statistik.

Nya erbjudanden på gång från Livsmedelsutveckling Sydost

Tillväxtlyft livsmedel, finansieringsträffar och branschdialog om upphandling är några av de aktiviteter som erbjuds närmast i höst för den som jobbar med mat och livsmedel i regionen.

Livsmedelsutveckling Sydost arrangerar ölandsmästerskap i grillning

Livsmedelsutveckling Sydost är med och arrangerar det första ölandsmästerskapet i grillning någonsin.

Företagsbesöken fortsatt viktiga för Livsmedelsutveckling Sydost

Under hela våren har Livsmedelsutveckling Sydost besökt många företag. Det har redan lett till flera aktiviteter. Närmast på tur står Öländska grillmästerskapet i augusti och i september drar ”Tillväxtlyft livsmedel" igång.

Livsmedel ett hett ämne på Almedalen 2017

Det var regionens livsmedelsstrategi som stod i fokus när Regionförbundet i Kalmar län deltog på ett av de över 4 000 seminarier som arrangerades i Almedalen i år.

Odla kött och steka insekter?

Välkommen till Öland 27-28 september 2017, till en spännande mötesplats om framtidens livsmedel.

Smaken av östra Småland och Öland

Länsstyrelsen har sammanställt en rapport över Kalmar läns speciella karaktär ur kulinarisk synpunkt – en terroiratlas.

Tillväxtrådgivning för livsmedelsförädlare

”Tillväxtlyft livsmedel” är ett unikt erbjudande till alla livsmedelsförädlare i regionen från Livsmedelsutveckling Sydost. Anmäl dig till programmet redan nu, så kan du få hjälp med din tillväxtresa!

Över 90 företagsbesök lägger nu grunden till en handlingsplan i Livsmedelsutveckling Sydost

Här ryms allt från kompetensinsatser inom nyttigare bakning och livsmedelssäkerhet, temadagar, nätverk och studieresor, samt produktutvecklingsinsatser för ett bredare utbud av kött- och charkprodukter, vegetabilier och fiskodling.

Trender och kvalitet i fokus på första tematräffen om kött

Igår arrangerade LRF Sydost och Livsmedelsutveckling Sydost den första i en serie tematräffar om köttproduktion och -förädling. Ett lyckat initiativ som uppskattades av drygt 40 deltagare.

Tematräff 2, kött och köttförädling

LRF och Livsmedelsutveckling Sydost välkomnar till den andra tematräffen om kött och köttförädling den 5/4, med bl.a. Håkan Fällman.

Debatt: Vi välkomnar nationell strategi, nu krävs handling

Regeringen har i dagarna lagt fram ett förslag till Sveriges första nationella livsmedelsstrategi. Vi välkomnar detta och ser nu fram emot konkreta beslut och åtgärder. För Kalmar län innebär ökad livsmedelsproduktion sysselsättning och framtidstro.

Seminarium om livsmedelsexport till Kina 20/2

Den 20 februari arrangerar Livsmedelsutveckling Sydost och Smålands näringslivskontor i Kina ett unikt seminarium på temat livsmedelsexport.

Regionförbundet deltar i nytt forsningssamarbete

Idag på Globala baljväxtdagen går startskottet för ett forskningssamarbete för mer baljväxter i kosten, där Regionförbundet i Kalmar län deltar.

Regionala livsmedelsstrategier från norr till söder

Arbetet med den nationella livsmedelsstrategin har inspirerat många regioner att ta fram egna handlingsplaner med den regionala maten i fokus. Här sammanfattar vi nuläget, och tydligt är att regionerna förekommer den nationella nivån.

Stort engagemang på livsmedelsrådslag

I dagarna arrangerades det allra första rådslaget om länets livsmedelsstrategi, vilket också anger ettårsdagen för när strategin antogs. Rådslaget samlade ca 40 representanter att diskutera vad som har gjorts hittills inom arbetet med strategin.

Informationsträffar om stöd- och utvecklingsmöjligheter

Den 28 nov och 7 dec bjuder Livsmedelsutveckling Sydost in till informationsträffar för dig som jobbar med mat och livsmedel. Välkommen till ett par timmar välinvesterad tid, med information om finansierings- och övriga utvecklingsmöjligheter!

Mötesplats kring svensk råvara

Konferensen "Möteplats kring svensk råvara" går av stapeln i Borgholm den 28 -29 september 2016. Följ gärna dagarna via vår Facebook-grupp "Livsmedelsstrategi för Kalmar län"!

Debatt 29 sept: Arbetet med att stärka länets livsmedelsbransch är i full gång

I samband med den nationella livsmedelskonferensen Mötesplats kring svensk råvara den 28-29 sept., publicerade LRF Sydost, Länsstyrelsen Kalmar län och Regionförbundet Kalmar län följande debattartikel om matens betydelse för länet.

Nu rullar vi igång projektet för innovation och utveckling av länets livsmedelsbransch!

Det är nu bekräftat att vi får medfinansiering från EU:s regionala fond för utveckling och innovation av länets livsmedelsbransch.

Inlägg på Näringsdepartementets Livsmedelsblogg

2016-02-23 Idag bloggar vi på Näringsdepartementets Livsmedelsblogg. Du når inlägget genom att klicka på rubriken ovan.

Nu har vi bildat "Kompetensråd Mat"

2016-05-16. ”Kompetensråd Mat” ska fungera som en regional mötesplats för arbetsgivare och utbildningsanordnare inom livsmedelsområdet, dvs hela kedjan från jord till bord (primärproduktion, förädling, restaurang, storkök, livsmedelshandel).  Projektet...

Nu startar vi arbetet med ett Kompetensråd Mat

2015-12-09 EU:s Sociala fond har nu godkänt länets ansökan om att genomföra en förstudie kring "Kompetensråd Mat". Det betyder att vi kan anställa en projektledare som ska samordna arbetet med att • Forma ett ”Kompetensråd Mat 2016” med företrädare för...

Viktigt med livsmedelsstrategi

2015-11-23 Idag publiceras följande debattartikel i tidningen Barometern. Just nu pågår arbetet med en nationell livsmedelsstrategi, samtidigt som vi i Kalmar län nyss tagit fram en regional strategi. Vi menar att den nationella strategin ska byggas...

Livsmedelsstrategi för Kalmar län 2016 - 2025 Sammanfattning

  2015-09-23 Kalmar läns livsmedelsstrategi blev klar i september 2015. Här redovisas sammanfattningen. Du hittar det fullständiga dokumentet i högerspalten. Där finns också en populärversion.   Växande värde – livsmedelsstrategi för Kalmar län 2016-20...

I dag presenteras länets livsmedelsstrategi

2015-09-23 Kalmar läns livsmedelsstrategi presenteras den 23 september 2015, på den nationella livsmedelskonferens som då äger rum på Öland. Då publicerar tidningen Barometern följande debattartikel från LRF Sydost, Länsstyrelsen Kalmar län och...

Välkomna till Öland den 23-24 september 2015

2015-06-22 Konsumenterna blir allt medvetnare om ursprung och efterfrågar svensk mat. Hur påverkar tillgången på svenska råvaror framtidens livsmedelsindustri och hur kan vi tillsammans skapa tillväxt? Låt oss mötas kring en av framtidens största...

Dokumentation från rådslag livsmedelsstrategi Kalmar län

2015-06-03 Den 20 maj 2015 samlades nära sjuttio personer till ett rådslag om länets livsmedelsstrategi. Här är dokumentationen från denna dag. Vi tar dessa synpunkter med oss i det fortsatta arbetet med strategin. Tack till alla medverkande för ett...

Utveckla livsmedelsbranschen med innovation

2015-05-20 Idag genomförs ett rådslag om Kalmar läns livsmedelsstrategi. Samtidigt publiceras denna debattartikel i tidningen Barometern. Regionen har en stark livsmedelssektor men för att växa och utvecklas krävs nytänkande. Några av hörnstenarna är...

Första utkast livsmedelsstrategi Kalmar län

2015-05-12 Kalmar län ska utvecklas till en välkänd livsmedelsregion av högsta klass. Vi ska stolt kombinera naturförutsättningar, traditionell kunskap och entreprenörskap med fördjupad kunskap om hållbar utveckling, teknik och marknad. Länets...

Kalmar län bidrar till nationella livsmedelsstrategin

2015-05-05 Igår (4 maj 2015) mötte länets styrgrupp för den regionala livsmedelsstrategin Sveriges landsbygdsminister, Sven-Erik Bucht, som var på plats i Östergötland. Vid mötet fanns ca 80 personer från olika delar av livsmedelskedjan från Gotlands,...

Kompetensbehov mat Kalmar län - behov och förslag

2015-04-30 Regionförbundet i Kalmar län har tagit fram ett PM om mat och kompetens i Kalmar län. PM:et redovisar bl a • hur det ser ut när det gäller matchning mellan länsbornas utbildning och det yrkesområde man faktiskt arbetar inom (yrkesområden som...

Livsmedelsresa till Nederländerna

2015-04-17 Att utveckla en bransch kräver omvärldsbevakning, öppenhet för nya kunskaper och metoder, vilja att lära av andra, nya ögon, nya samarbetsparter, nya kompetenser osv. Den 21-22 april 2015 besöker delar av styrgruppen och arbetsgruppen...

Rådslag livsmedel Kalmar län, 20 maj 2015

2015-04-10 Välkommen till en aktiv dag i form av ett rådslag om Kalmar läns livsmedelsstrategi. Då presenteras underlag, förslag till mål och åtgärder. Du får möjlighet att diskutera, komma med förslag och påverka innehållet. Datum:  Onsdagen den 20 ma...

14,5 miljarder kronor mat om året

2015-03-12 Mat är viktigt i Kalmar län. Cirka 3 000 företag inom livsmedelssektorn omsätter 14,5 miljarder per år och det totala antalet anställda är knappt  6 300 personer. Den största omsättningen sker i förädlings- och slutkonsumtionsledet och det ä...

Maten i Kalmar län - skapar identitet och värde

2015-03-09 Kroppkakor, isterband och lingon men också ost, bruna bönor, hyttsill och Biff a la Lindström. Kalmar län har en rik mathistoria att ösa ur. Småland och Öland är viktiga övergripande matidentiteter men det finns också mer lokala identiteter...

Kvinnor, män och mat i Kalmar län

2015-02-12 Regionförbundet i Kalmar län och Winnet Kalmar län har tagit fram en bakgrundsbeskrivning om kvinnor, män och mat i Kalmar län. Syftet är att öka kunskapen kring jämställdhetsfrågor, samt att ge underlag för arbetet med en regional...

God konkurrenskraft "från jord till bord"

2014-12-16 Kalmar läns livsmedelsföretag ”från jord till bord” har en god konkurrenskraft. Kedjans slutled, dvs restauranger och livsmedelshandel, växer betydligt mer än livsmedelsindustrin som i sin tur växer mer än primärproducenterna. Den ekonomiska...

Fem fördjupade underlag

2014-11-18 Arbetet med en livsmedelsstrategi för Kalmar län ska bl a baseras på den genomförda framtidsstudien , vilken är den bakgrundsbeskrivning och analys som strategin ska vila på.   Dessutom planerar vi att ta fram fördjupade underlag inom några...

Första styrgruppsmötet

2014-11-05 Nu är arbetet med en livsmedelsstrategi för Kalmar län igång. Idag samlades styrgruppen för första gången. Stygruppen består i nuläget av följande personer: Håkan Brynielsson (Regionförbundet i Kalmar län), Stefan Carlsson (Länsstyrelsen i...