Kalendarium

Här följer aktiviteter eller erbjudanden som vi vill tipsa om:

20 Juni 2017 - Nätverksmöte om odling av fisk (kl 14.00-18.00)
För dig som har ett intresse för odling av fisk och kanske funderar på att starta upp en verksamhet på området. Kretsloppsodlaren Thomas Hasselby och fiskeridirektören Mathias Larson från Länsstyrelsen medverkar.
Arrangör: Regionförbundet i Kalmar län
Plats: Regionförbundet i Kalmar län, Nygatan 34, Kalmar
Kontakt: Thomas Isaksson, Regionförbundet i Kalmar län (anmälan senast 10 juni)

September 2017 - Tillväxtlyft livsmedel 
Ett rådgivnings- och utbildningsprogram främst riktat till
små och stora förädlingsföretag inom livsmedelsnäringen som vill växa.
Arrangör: Livsmedelsutveckling Sydost och Almi Företagspartner
Plats: Kalmar 
Klicka här

15 maj 2017 - Studiebesök på gårdsbutiker
En heldag hos gårdsbutiker för gårdsbutiker som vill samverka och utvecklas.
Arrangör: Livsmedelsutveckling Sydost och LRF Sydost
Plats: Kalmar med omnejd
Kontakt: Rose-Marie Winqvist, LRF Sydost

Temadag köttkvalitet och -förädling, del 2 OBS! Ej datumsatt
med bl.a. Håkan Fällman
Arrangör: Livsmedelsutveckling Sydost och LRF Sydost
Plats: Information följer

Tidigare aktiviteter

1 mars  2017 - Temadag köttkvalitet och -förädling, del 1
Arrangör: Livsmedelsutveckling Sydost och LRF Sydost
Plats: Kalmar
Klicka här 

20 feb. 2017-  Exportseminarium tema Kina
Arrangör: Livsmedelsutveckling Sydost och Småland China Support Office 
Plats: Kalmar
Klicka här