Från strategi till verklighet

Målet med livsmedelsstrategin är att skapa ökad konkurrenskraft, produktivitet och innovationsförmåga i regionens livsmedelsbransch, på ett långsiktigt och hållbart sätt.

Detta säkerställer vi bl.a. genom arbetets breda förankring hos företag och organisationer, men också genom att verka för ett samarbete mellan näringsliv, offentliga organisationer och akademi.

Följande sex åtgärder ska tillsammans se till att målet nås. Olika aktörer bär huvudansvaret för de olika åtgärderna. Klicka på respektive åtgärd för att läsa mer.

  1. Kompetensråd mat och Mat-college
  2. Stöd och rådgivning till livsmedelsföretag
  3. Livsmedelsutveckling Sydost
  4. Nationell mötesplats
  5. Östra Smålands och Ölands smaker
  6. Ett gemensamt arbete