Regional bygdepeng - idéslanten

Är ni en förening eller grupp på landsbygden som vill utveckla bygden där ni bor? Sök Regionförbundets regionala bygdepeng – idéslanten!

Regional bygdepeng - idéslanten

Den regionala bygdepengen är inrättad för att främja lokal utveckling på landsbygderna i Kalmar län. Målgruppen är föreningar och grupper som kan söka bidrag för mindre utvecklingsinsatser som främjar bygden. Den regionala bygdepengen finansieras av Regionförbundet i Kalmar län och Länsstyrelsen i Kalmar län.

Vilka insatser kan ni söka stöd för?

För att ni ska bli beviljade stöd krävs att insatsen främjar lokal utveckling och är väl förankrad i bygden där den ska genomföras. Det kan exempelvis handla om kostnader för hyra av lokal eller föreläsare, ordna dialoger och möten eller för att genomföra en studieresa. Den regionala bygdepengen får inte användas för lönekostnader eller fysiska investeringar. Föreningen eller gruppen som ska genomföra insatsen måste ha minst 10 medlemmar och insatsen måste komma både kvinnor och män till del. Maxbeloppet är 15000 kr per ort och år.

Hur går ansökan till?

Kontakta landsbygdsutvecklare Daniel Granello per e-post och beskriv insatsen som ni vill genomföra för att främja lokal utveckling.

Beskrivningen ska innehålla följande:

  •     Uppgifter om föreningen eller gruppen
  •     Kontaktperson
  •     En beskrivning av själva insatsen och hur den ska främja lokal utveckling
  •     En beskrivning av hur insatsen är förankrad i bygden
  •     En översiktlig budget


Frågor?

Kontakta landsbygdsutvecklare Daniel Granello

VÄLKOMNA MED ERA ANSÖKNINGAR!