Ökad innovationsförmåga i Kalmar län

Innovation är processen att sätta en ny eller gammal idé i arbete för att skapa nytta. Innovationen kan leda till en högst vardaglig förbättring av en rutin i skolan eller föda ett globalt succéföretag med tusentals anställda.

Processen är i princip densamma och bygger på individen – en innovatör som har förmågan att se möjligheter utifrån ett behov och dessutom göra något av dem.

De allra flesta innovationer görs och finansieras i näringslivet eller direkt i den verksamhet de uppstår. Ibland kan samhället stödja innovation till exempel genom att tillföra resurser i tidiga skeden. Det kan vara pengar, rådgivning eller genom att tillgängliggöra ny kunskap till exempel från universiteten. Sådant stöd finns hos flera myndigheter och organisationer i något vi brukar kalla innovationssystemet. Samhället har också en viktig roll i att utveckla och tillämpa olika lagar och regler. Den offentliga konsumtionen är enorm, genom att efterfråga nya kreativa lösningar kan offentlig sektor minska sina kostnader och få bättre tjänster och produkter och dessutom stimulera näringslivsutveckling.

För att effektivisera innovationssystemet i Kalmar län och därmed stimulera innovationsförmågan vi tillsammans med att antal av våra viktigaste samarbetspartner tagit fram "Innovationsagenda Kalmar län 2015-2020". Agendan innehåller sju principer för hur vi tillsammans vill utveckla länets innovationsfrämjande arbete och en övergripande handlingsplan som beskriver sju viktiga aktivitetsområden.