Områden för samverkan

1. Fossilbränslefri region, No Oil (fossila bränslen)
Kalmar län ska vara en föregångsregion i arbetet med minskade klimatpåverkande utsläpp samtidigt som vi åstadkommer en hållbar tillväxt. Länet ska ta ett nationellt ansvar och bli Europas goda exempel. Offentlig sektor ska gå före och visa att det är möjligt att kombinera ambitiösa klimatmål och hållbar tillväxt.

- Växande näringsliv som bidrar till hållbar utveckling
- Minskade klimatutsläpp
- Effektivare energianvändning

2. Minskade klimatutsläpp, övriga klimatgaser
 

3. Klimatanpassning