Nyhetsarkiv

Energibalans Kalmar län 2016

Nu presenteras Kalmar läns energibalans för år 2016. Översikten ger underlag för att följa upp satta mål och prioritera åtgärder. Välkommen!

Kalmarsundsveckan 2017

Årets Kalmarsundsvecka bjuder på en rad aktiviteter på temat miljö, energi och klimat.

Forskningsprojekt kring industri och ekologi får tillsammans med transportföretag årets Solros-pris

Klimatkommissionen Kalmar län delar årligen ut ett uppmuntringspris till företag, organisationer, personer eller föreningar som bidragit till ett klimat smartare Kalmar län. Priset ges till de som har utfört framstående åtgärder eller insatser som...

Julklappstips från klimatkommissionen

Snart är det jul. Kalmar läns klimatkommission tipsar om några klimatsmarta julinköp. Filmen "Before the flood" , om klimathotet. El-cykel kit att montera på en vanlig cykel. Andelar i solcellsanläggning . Böcker , t ex Rumsrent: Hemmafixarens guide ti...

100% förnybart i KLT:s upphandling

Från och med augusti 2017 kommer KLT endast att använda förnybara drivmedel för alla vägtransporter.

Konferens om fossilbränslefria transporter

      Den 16 april hölls en konferens på temat "Fossilbränslefria transporter i Kalmar län - hur når vi dit?" i Kalmar. Närmare 50 personer fanns på plats för att lyssna till tiotalet föreläsare som belyste ämnet ur olika synvinklar. Håkan Johansson fr...

Fossilbränslefria transporter i Kalmar län -hur når vi dit?

Kalmar län strävar efter att bli en fossilbränslefri region. Ett av delmålen är att alla samhällsbetalda person- och godstransporter i länet ska vara klimatneutrala år 2020. Nu växlar vi upp takten i det arbetet genom att starta ett gemensamt...

Tre kommuner i länet klimatkompenserar

Tre stolta klimatarbetare Jane Wågsäter, Kalmar kommun, Elvira Laneborg, Mörbylånga kommun och Annika Persson-Åberg, Torsås kommun. Torsås, Kalmar och Mörbylånga är först ut i Kalmar län med ett system för klimatkompensering av kommunala resor. Systeme...

Västerviks Hållbarhetsbokslut 2013

2014-08-26 Västerviks kommun har presenterat sitt hållbarhetsbokslut för år 2013. Du hittar det som länk i högerkolumnen. Västerviks kommun har en övergripande målsättning att kommunen ska ha en hållbar samhällsutveckling – ur ett ekonomiskt, ekologisk...

EUs energipris - Xylem i Emmaboda i final

2014-06-12 Xylem Sveriges projekt för energieffektivisering är en av finaldeltagarna i årets upplaga av EUs miljöpris, Sustainable Energy Europe Awards. Det var i mycket tuff konkurrens som Xylems projekt för att lagra och återvinna energi vid...

Xylem tävlar om europeiskt miljöpris

Xylem i Emmaboda har, i samarbete med länets klimatkommission, lämnat in en ansökan om det europeiska miljöpriset EU Energy Award. Företaget tävlar genom sitt arbete med energieffektivisering och minskad klimatpåverkan, vilket blivit möjligt tack vare...

Når vi målen för "nooil"?

2014-02-17 Klimatarbetet i Kalmar län går för långsamt. En färsk sammanställning från Regionförbundet i Kalmar län visar att endast ett fåtal regionala klimatmål tycks nås fram till 2020. När det gäller de samlade klimatutsläppen är målet att Kalmar lä...

Projektpengar till Västervik för biogas från fisk

2014-02-12 Västerviks kommun har fått 1,3 miljoner kronor från Energimyndigheten för att genomföra projektet "Biogas från fisk". Projektet är en direkt fortsättning på det regionala utvecklingsprojektet "Biogas-nya substrat från havet" , som genomförde...

Vi saknar tigrarna i Kalmar län!

Kalmar läns klimatkommmission bjuder in gästskribenter, som ges möjlighet att presentera sina tankar kring energi, klimat och hållbar utveckling i Kalmar län. Vi hoppas därmed kunna bidra till en spännande dialog. Ulf Hansson, Energikontor Sydost VD,...

Skattereduktion för mikroel ett viktigt steg på vägen mot energiomställning

December 2013 Ordförandena i de tre klimatkommissionerna (motsvarande) i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län skrev i december 2013 till näringsdepartementet och lämnade synpunkter på förslaget till skattereduktion för mikroproducenter av förnybar el....

Klimatdialog Kalmar län 2013 - summering

Klimatkommissionen har under september 2013 besökt länets kommuner och landstinget, för en dialog om pågående och kommande energi- och klimatarbete. Syftet har varit att lyssna och lära sig mer om vad som händer i kommuner och landsting, samt diskutera...

Klimatförändringar är väl naturliga? Vågar vi ta risken att ha fel?

Kalmar läns klimatkommission bjuder in gästskribenter som ges möjlighet att presentera sina tankar kring energi, klimat och hållbar utveckling i Kalmar län. Bo Bergbäck, professor i miljökemi och prorektor vid Linnéuniversitetet, frågar vad som händer ...

Ät upp maten!

Kalmar läns klimatkommmission bjuder in gästskribenter, som ges möjlighet att presentera sina tankar kring energi, klimat och hållbar utveckling i Kalmar län. Vi hoppas därmed kunna bidra till en spännande dialog. Kicki Svensson, regionchef för LRF...

Landstinget gör skillnad för miljön!

Kalmar läns klimatkommmission bjuder in gästskribenter, som ges möjlighet att presentera sina tankar kring energi, klimat och hållbar utveckling i Kalmar län. Vi hoppas därmed kunna bidra till en spännande dialog. Jessica Rydell, landstingsråd på Kalma...

Det är handling som räknas

Kalmar läns klimatkommmission bjuder in gästskribenter, som ges möjlighet att presentera sina tankar kring energi, klimat och hållbar utveckling i Kalmar län. Vi hoppas därmed kunna bidra till en spännande dialog. Patrick Hernäng, miljöchef på Södra Ce...

Nöbble Gård blir nationellt framtidsföretag

2013-08-29 LRF har beslutat att utse 25 ”Framtidsföretag”   för goda affärer på förnybar energi. Nöbble Gård i Kalmar är bland de fem första som utses i Sverige och bjuder därför in till kick-off den 11 september klockan 9.00. Inbjudan. Att vara ett av...

Oskarshamn bjuder in till Klimatmatch

2013-07-05 I september kan barn och ungdomar i Oskarshamns kommun delta i tävlingen "Klimatmatchen", Barn och ungdomar mellan 10-16 år, som idrottar i lag eller träningsgrupper, kan bilda 10-mannalag. Lagen ska under perioden 2 september – 29 september...

Regional samverkan - dags att visa handlingskraft

Kalmar läns klimatkommmission bjuder in gästskribenter, som ges möjlighet att presentera sina tankar kring energi, klimat och hållbar utveckling i Kalmar län. Vi hoppas därmed kunna bidra till en spännande dialog. Anna Karlsson, VD på Kalmar Energi,...

Biogasproduktion från blåmusslor

2013-06-25 Odlade Östersjömusslor kan vara intressanta för biogasproduktion. Försök vid Linnéuniversitetet med rötning av blåmusslor har visat att metanpotentialen ligger i nivå med andra substrat, som används redan idag. Musslorna rötades med en metod...

Gästskribent Rolf Möller: Klimatet och samvetet

Kalmar läns klimatkommission kommer från och med nu att bjuda in gästskribenter som ges möjlighet att presentera sina tankar kring energi, klimat och hållbar utveckling i Kalmar län. Vi hoppas därmed kunna bidra till en spännande dialog. Vi inleder med...

Årets första klimatutmärkelse till Astrid Lindgrens Värld!

  Klimatkommissionen i Kalmar län vill uppmuntra och öka takten i länets klimatarbete. Kommissionen delar därför för tredje året ut klimatutmärkelsen ”Solrosen” till företag, organisationer, personer eller föreningar som på olika sätt bidrar till ett...

Emmaboda: Elbilar och laddstolpe på plats

2013-04-13 Lördagen den 13 april 2013 arrangerade Emmaboda kommun, tillsammans med näringsliv och föreningar, en kulturhelg på tema motor. I samband med detta invigdes en ny laddstolpe och allmänheten fick möjlighet att provköra elbilar och elhybrider....

Debatt - Klimatarbetet i Kalmar län måste bli effektivare!

2013-03-30 Vi står inför mycket stora klimatförändringar. Jordens årsmedeltemperatur kan komma att stiga med mellan två och fyra grader inom 50 års tid. Vi måste göra mer, engagera fler och arbeta målmedvetet och gemensamt! Klimatarbetet i Kalmar län g...

Biogasbidrag till Hagelsrum

En ny energibalans för Kalmar län

De samlade koldioxidutsläppen från länets transporter uppgick till 520 000 ton år 2012. Det är första gången som utsläppen når under 1990 års nivå, på 538 000 ton, visar den energibalansberäkning som har tagits fram av Regionförbundet och Länsstyrelsen...

Projekt Klimatsmart turism

Borgholm och Mörbylånga kommuner driver projektet "Klimatsmart Turism".

Uppdaterad klimatanalys för Kalmar län

Uppdaterad klimatanalys för Kalmar län

Energibalans Sydost 2010

2013-02-15 Nu presenteras för första gången en gemensam energibalans för Småland och Blekinge. Den ger bl a svar på hur mycket energi som vi gör av med i regionen, vilken energi som används, fördelningen mellan sektorer samt utvecklingen över tid.

Går det att göra biogas av vass, alger, musslor och fiskslam?

2013-02-07 Projektet Biogas – nya substrat från havet har under tre års tid undersökt om det går att utvinna biogas ur alger, vass, musslor och fiskslam. Detta som en del i arbetet med att minska beroendet av fossila bränslen för fordonstransporter....

Elbils-pool i Kalmar?

2013-01-10 Nu finns det planer på en publik elbilspool i Kalmar med omnejd. Det är Kalmar Energi, Kalmar läns museum, Kalmar kommun m fl som undersöker möjligheten att starta en sådan pool. Kontaktperson: Urban Bergsell, Kalmar Energi ( urban.bergsell@...

Energibalans Kalmar län 2010

2013-01-14 Nu presenteras en ny rapport Energibalans 2010 Kalmar län som bland annat ger svar på hur mycket energi som vi gör av med i Kalmar län, vilken energi som används, vilken sektor som står för den största energiförbrukningen samt hur utveckling...

Projektpengar till "BOOSTA kommunerna"

2012-12-11 Energimyndigheten och länsstyrelsen har beviljat pengar till projektet "Boosta energieffektivisering i kommunerna".