Klimatkommission

Klimatkommissionens uppgifter:

  • Öka takten för att nå länets energi- och klimatmål
  • Anpassa samhället till ett förändrat klimat
  • Hitta nya metoder och lösningar för att nå målen

 
Klimatkommissionens samtliga medlemmar

Christel Liljegren, Länsstyrelsen i Kalmar län
Thomas Carlzon, Länsstyrelsen i Kalmar län
Patrick Hernäng, Sodra Cell
Akko Karlsson, Regionförbundet i Kalmar län (ordförande)
Anna Karlsson, Kalmar Energi
Leif Larsson, Regionförbundet i Kalmar län
Catherine Legrand, Linnéuniversitetet
Gun Lindberg, Västerviks kommun
Maria Mårtensson, Länsförsäkringar Kalmar län
Jessica Rydell, Kalmar läns landsting
Lennart Svenzén, Nöbble gård
Peter Wretlund, Oskarhamns kommun
Adjungerad: Ulf Hansson, Energikontor Sydost