Yrkesutbildning

Regionförbundet har ett särskilt regeringsuppdrag att etablera en så kallad regional kompetensplattform. Syftet är att skapa ett samarbete kring och en bättre fungerande kompetensförsörjning och matchning mot framtida kompetensbehov på regional nivå.

För att synliggöra de regionala kompetensbehov som finns kommer ett regionalt kompetensmatchningsråd att etableras med deltagande från regionala aktörer. Kopplingen mellan lokal kompetensmatchning och regionalt/nationellt samarbete ska utvecklas. Vi kommer även i fortsättningen jobba för att få fler platser till regionen inom yrkeshögskoleutbildningar. Vidare under året ska vi utveckla regional samordning och samverkan för yrkeshögskoleutbildning och yrkesvuxenutbildning.

Mål för 2014

  • Etablera ett kompetensmatchningsråd för Kalmar län
  • Stimulera lokalt arbete med kompetensmatchning på kort och lång sikt
  • Öka antalet utbildningar inom yrkeshögskola i Kalmar län
  • Etablera och utveckla ett regionalt nätverk för yrkesvuxenansvariga i länets kommuner