Mindset – motivaton/självbild

Mindset är en enkel teori som den världsberömda psykologen Carol Dweck från Stanford University forskat kring. Carol Dweck har under decennier av forskning på prestation och framgång visat varför vissa presterar och lyckas bättre än andra.

I ett ”fixed Mindset” (fast/låst inställning) anser människor att deras grundläggande egenskaper, deras intelligens eller talang, är något som inte går att förändra. De försöker hela tiden att dokumenterar och visa sin intelligens eller talang istället för att utveckla dem. De tror också att intelligens och talang ensamma skapar framgång - utan ansträngning. Dweck visar på att de har fel.

I ett ”growth Mindset” (växande tänkesätt) anser människor att deras mest grundläggande förmågor kan utvecklas genom engagemang och hårt arbete - intelligens och talang är bara startpunkten. Detta skapar en motivation till lärande och en nyfikenhet som är avgörande för ökad prestation och resultat. Praktiskt taget alla framgångsrika människor har haft dessa kvaliteter och detta sätt att tänka.

Undervisning i ”growth Mindset” skapar motivation och produktivitet inom företag, utbildning och sport. Mindset förklarar:

  • varför inte intelligens och talang är förklaringen till framgång 
  • hur de faktiskt kan stå i vägen för framgång
  • att prisande av intelligens och talang inte främjar självkänsla och prestation, utan snarare äventyrar dem
  • hur undervisning med utgångspunkt i sättet att tänka kan höja betyg och produktivitet
  • vad alla bra chefer, föräldrar, lärare, idrottsmän vet – framgång kräver arbete

Mindset i Kalmar län

Regionförbundet i Kalmar län har genomfört ett pilotprojekt inom Kalmarsunds gymnasieförbund under 2014-2015. Med uppstart i januari 2016 kommer Regionförbundet att ha en stödjande funktion i Mönsterås kommuns projekt där Mönsterås har upphandlat Challenging Learning som under ledning av James Nottingham kommer att genomföra ett utvecklingsarbete med all personal inom barn- och utbildning - från förskola till gymnasium. Arbete kommer att pågå fram till sommaren 2018.