Entreprenörskap i skolan

Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet. Arbetsformerna stimulerar fantasi och skapande. Inre drivkrafter och motivation är viktigt för det entreprenöriella lärandet i alla åldrar, från förskola till vuxenutbildning.

Entreprenöriellt lärande innebär att utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling. Det handlar om att utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet och mod att ta risker.

Det entreprenöriella lärandet främjar också kompetens att fatta beslut, kommunicera och samarbeta. Att vara entreprenöriell och företagsam är samma sak. Det betyder att ta tillvara möjligheter och förändringar samt att utveckla och skapa värden - personliga, kulturella, sociala eller ekonomiska.

När det gäller entreprenörskap i skolan samarbetar Regionförbundet i Kalmar län med Ung Företagsamhet. Det handlar mycket om att sprida information till kommunerna och skolor kring frågor som rör entreprenörskap och företagande.

I grundskolan erbjuds följande:

Vårt Samhälle

Läromedlet Vårt samhälle är främst riktat till grundskolans tidiga åldrar. Eleverna får lära sig om hur ett samhälle är uppbyggt och hur lätt man själv kan vara med och bidra och vad demokrati är.

Se Möjligheterna

Läromedlet Se möjligheterna kan användas under grundskolans andra hälft och upp till gymnasiet och syftar till att utveckla förmågor som är grundläggande för entreprenörskap.

Min framtid och ekonomi

Läromedlet Min framtid och ekonomi handlar om viktiga frågeställningar för ungdomar idag och för deras framtid och riktar sig till de äldre årskurserna i grundskolan.

I gymnasieskolan erbjuds:

Innovation Camp

Innovation Camp är en workshop-lagtävling och går ut på att komma på en innovativ och genomförbar lösning på ett verkligt problem.

UF-företagande

Processutbildningen UF-företagande ger elever på gymnasiet möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Varje år genomförs en mässa i Kalmar län där eleverna ges möjlighet att presentera sina företag och arbete.