Elevhälsa

Under 2016 kommer regionförbundet tillsammans med landstinget att på uppdrag av länets kommunalråd och kommunchefer genomföra ett inledande arbete för att hitta samverkansformer för skola, socialtjänst och landstingets barn- och ungdomspsykiatri.

Den 4 mars hölls ett inledande möte med förvaltningschefer från skolan och socialtjänsten tillsammans med representanter från landstinget för att diskutera en fortsatt planering. En arbetsgrupp bildades som fick i uppgift att arbeta vidare och försöka presentera en tidsplan för det fortsatta arbetet innan sommaren.