Utbildning

Regionförbundet samordnar arbetet med att ge förutsättningar för förbättrade resultat i skolan. Huvuduppdraget är att måluppfyllelsen i skolan ska öka.

En stor del av arbetet görs via ett antal nätverk med olika inriktningar. De långsiktiga  målen med arbetet som beskrivs i den regionala utvecklingsstrategin (RUS) på utbildningssidan bland annat om att

  • Kalmar län ska vara den region som har bäst samverkan med universitet och högskolor inom utbildning, forskning och innovation.
  • Utbildningar i Kalmar län ska hålla hög kvalitet
  • Den generella utbildningsnivån ska höjas