Projektgrupp

Projektgruppen består av ett antal aktörer inom kompetensförsörjningsområdet som bidrar med sina kunskaper och tankar kring kompetensförsörjningsfrågor.Gruppen syftar till att ge förslag på hur regionförbundet tillsammans med dessa aktörer kan ta fram en gemensam målbild samt prioritera områden för samhandling som kan påverka regionens kompetensförsörjning.

Projektgruppen består av representanter från:

Lernia, Arbetsförmedlingen, NOVA - Oskarshamns kommun, Kalmar kommun – Kunskapsnavet, Västerviks kommun – Campus, Landstinget i Kalmar län, Attraktiva Oskarshamn, Hultsfred kommun – Campus, Länsstyrelsen i Kalmar län, Emmaboda Kommun, IUC, Scania, Linnéuniversitetet, Atlas Copco, Målerås Glasbruk AB, Vimmerby kommun.