Prognos och analys

Att känna till vad som sker runt om i samhället är avgörande för Kalmar läns framtida utveckling.

Det kan exempelvis röra sig om kunskapsunderlag och behovsanalyser som berör kompetensbehov, arbetsmarknadsutsikter, företagsetableringar i de olika kommunerna i länet eller nya riktlinjer och initiativ från EU.

Matchningsindikatorerna – matchningsläget i landets regioner

Matchningsindikatorerna belyser hur matchningsläget ser ut i regionerna. Reglab, som är ett forum för lärande inom regionalutveckling, har tillsammans med SCB och Tillväxtverket lanserat den nya databasen för matchningsindikatorerna, ett utvecklingsarbete som drivits av nätverket för kompetensförsörjning. Databasen, som på ett enkelt och överskådligt sätt presenterar statistik för de regionala matchningsindikatorerna, är ett resultat av ett gemensamt utvecklingsarbete inom Reglabs kompetensförsörjningsnätverk, där också Tillväxtverket ingår. Förhoppningen är att fler nu kan ta del av siffrorna och att både politiker och regionala utvecklare får ett bättre verktyg för att kunna arbeta tillsammans med matchningsfrågor på ett enklare sätt.