Presidiekonferenser

Består av en sluten grupp med representation av politiker och beslutsfattare.

Presidiekonferenserna leds av regionala politiker som är ansvariga för kompetensförsörjningsfrågor och näringslivsfrågor. 

Syftet med forumet är att lyfta fram frågor kring kompetensförsörjning till den politiska agendan.