OECD-studie – Förstärkt jobbskapande i Kalmar län

I ett samarbete med OECD har en studie om den framtida arbetskraftsförsörjningen i Kalmar län tagits fram.

OECD-studien syftar till att kartlägga samt analysera behovet av kompetens och utmaningar som vi står inför i regionen. På så sätt ska den ligga till grund för och ge rekommendationer till en handlingsplan för kompetensförsörjning i Kalmar län.

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) arbetar för att främja det ekonomiska samt sociala välbefinnandet runt om i världen. Regionförbundet har etablerat ett samarbete med OECD som tillsammans med regionala aktörer har i uppdrag att ta fram förslag på en handlingsplan för kompetensförsörjning i Kalmar län. Handlingsplanen ska byggas på internationella och nationella studier av arbetsmarknaders utveckling och funktion samt bearbetning och analys av offentlig statistik.

Med hjälp av OECDs förslag på handlingsplan är målet att etablera ett fördjupat arbete med koppling till de insatser som genomförs lokalt, regionalt och nationellt för att förstärka den framtida kompetensförsörjningen. På så sätt kan vi förbättra kompetensmatchningen i regionens arbetsliv.