Kompetensforum

Har bildats som stöd för kompetensplattformsarbetet med medverkan från arbetsförmedlingen, branschorganisationer, fackliga organisationer, utbildningsanordnare och offentliga aktörer.

Kompetensforum ska genom samverkan ge ökad kunskap, förståelse och översikt inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet och bidra till ökad samhandling på bred front kring kompetensförsörjning och utbildningsplanering. Kompetensforum ska genomföras för att kraftsamla inför de utmaningar som regionen står inför.