Kommundialog

En utvecklad kompetensförsörjning till länets arbetsliv är en av de viktigaste utmaningarna vi har.

För att få en god ekonomisk utveckling måste Kalmar län vara attraktivt för besökare, företagare och medarbetare. På så sätt kan vi möta utmaningen med en förbättrad kompetensförsörjning i länet.

Regionförbundet påbörjade under våren 2016 en dialog kring kompetensförsörjningsfrågor med samtliga kommuner i länet.

Syftet med dialogen mellan regionförbundet och kommunerna är att samtala om kommunernas arbete i aktuella frågor kring kompetensförsörjning samt deras förutsättningar och behov utifrån ett kommunalt perspektiv. Kommunernas tankar och synpunkter ska bidra till den handlingsplan som ska tas fram för fortsatt arbete med kompetensförsörjningsfrågor i regionen.

Schema

Kommun

Datum

Tid

Genomfört

Kalmar

27 april

13:00-15:00

X

Vimmerby

29 april

13:30-15:30

X

Mönsterås

9 maj

13:00-15:00

X

Hultsfred

10 maj

10:00-12:00

X

Högsby

10 maj

14:00-16:00

X

Oskarshamn

11 maj

09:00-11:00

X

Borgholm

17 maj

09:00-11:00

X

Västervik

 18 maj

10:00-12:00

X

Nybro

23 maj

09:00-11:00

X

Emmaboda

24 maj

10:00-12:00

X

Mörbylånga

30 maj

13:00-15:00

X

Torsås

23 juni

08:00-11.00

X