Kommundialog

En utvecklad kompetensförsörjning till länets arbetsliv är en av de viktigaste utmaningarna vi har.

För att få en god ekonomisk utveckling måste Kalmar län vara attraktivt för besökare, företagare och medarbetare. På så sätt kan vi möta utmaningen med en förbättrad kompetensförsörjning i länet.

Regionförbundet påbörjade under våren 2016 en dialog kring kompetensförsörjningsfrågor med samtliga kommuner i länet.

Syftet med dialogen mellan regionförbundet och kommunerna är att samtala om kommunernas arbete i aktuella frågor kring kompetensförsörjning samt deras förutsättningar och behov utifrån ett kommunalt perspektiv. Kommunernas tankar och synpunkter ska bidra till den handlingsplan som ska tas fram för fortsatt arbete med kompetensförsörjningsfrågor i regionen.