Aktiviteter inom arbetet med kompetensplattformen

Inom ramen för det regionala kompetensplattformsuppdraget kommer regionförbundet hålla i ett projekt med ett flertal aktiviteter som syftar till att långsiktigt etablera en regional struktur för kompetensförsörjning.

Resultatet av aktiviteterna ska ligga till grunden för en handlingsplan inom kompetensförsörjningsområdet för att kunna möta näringslivets och den offentliga sektorns behov av kompetens.

Följande aktiviteter ska genomföras i projektet:

Målgrupp & Aktörer

Projektets målgrupp är regionala och lokala aktörer i Kalmar Län som är involverade i kompetensförsörjningfrågor: