Euroregion Baltic (ERB)

ERB är en politisk plattform för att utveckla det regionala samarbetet i sydöstra Östersjön.

Under 2017 innehade regionförbundet ordförandeskapet i ERB med Akko Karlsson som ordförande. Under året prioriterades vatten- och ungdomsfrågor, 2018 års 20-årsjubileum och ökat antal projekt i södra Östersjöprogrammet. Ett resultat av arbetet är att ERB idag är projektledare/projektpartner/associerad partner eller plattform för över 15 internationella projekt. 2018 tar Bornholm över ordförandeskapet med Anne Thomas som ordförande.

Medlemsregioner är förutom Regionförbundet i Kalmar län; Region Blekinge, Region Kronoberg, Bornholms regionkommun, Region Pommern, Region Warmia-Mazurien, Kaliningrad län och Klaipedaregionen. Dessutom är Kommunförbundet för polska kommuner i ERB-regionen medlem. Alexandra Winberg, kanslichef på Kumulus kommer att vara ordförande för Youth Board under 2018.

Regionförbundet i Kalmar län är medlem i Euroregion Baltic (ERB) sedan organisationen startade 1998. ERB har en styrelse som träffas minst tre gånger per år och vid sidan av styrelsen en "youth board" med ansvar att föra fram ungdomars perspektiv och driva ungdomsfrågor.

Det operativa arbetet sker i olika arbetsgrupper. Idag finns arbetsgrupper för projektinitiering, och vattenfrågor. Regionförbundet i Kalmar län leder arbetet i arbetsgruppen för vattenfrågor.

ERB 2020 Agenda, som utgör organisationens långsiktiga vision pekar ut tre fokusområden: lobbyaktiviteter, strategiska insatser och utbyten. ERB:s handlingsplan för 2014-2015 har två huvudmål; 1) att utveckla ERB som politiskt verktyg samt att 2) effektivisera arbetet med gemensamma utmaningar.

Under 2018 kommer ERB att arbeta fram ett nytt visionsdokument ”Agenda2030” som beräknas antas på ERBs styrelsemöte på Bornholm i september.