Euroregion Baltic (ERB)

ERB är en politisk plattform för att utveckla det regionala samarbetet i sydöstra Östersjön.

Under 2017 innehar regionförbundet ordförandeskapet över ERB med Akko Karlsson som ordförande. Under året kommer följande frågor att prioriteras: Vatten, ungdomsfrågor, 2018 års 20-årsjubileum och ökat antal projekt i södra Östersjöprogrammet.

Medlemsregioner är förutom Regionförbundet i Kalmar län; Region Blekinge, Region Kronoberg, Bornholms regionkommun, Region Pommern, Region Warmia-Mazurien, Kaliningrad län och Klaipedaregionen. Dessutom är Kommunförbundet för polska kommuner i ERB-regionen medlem.

Regionförbundet i Kalmar län är medlem i Euroregion Baltic (ERB) sedan organisationen startade 1998. ERB har en styrelse som träffas minst tre gånger per år och vid sidan av styrelsen en "youth board" med ansvar att föra fram ungdomars perspektiv och driva ungdomsfrågor.

Det operativa arbetet sker i olika arbetsgrupper. Idag finns arbetsgrupper för projektinitiering, och vattenfrågor. Regionförbundet i Kalmar län leder arbetet i arbetsgruppen för vattenfrågor.

ERB 2020 Agenda, som utgör organisationens långsiktiga vision pekar ut tre fokusområden: lobbyaktiviteter, strategiska insatser och utbyten. ERB:s handlingsplan för 2014-2015 har två huvudmål; 1) att utveckla ERB som politiskt verktyg samt att 2) effektivisera arbetet med gemensamma utmaningar.