Smålands Shanghaikontor

Smålands Shanghaikontor är ett samarbete mellan Region Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar län samt Linnéuniversitetet.

Syftet med Smålands Shanghaikontor (Småland China Support) är dels att förbättra och förenkla möjligheterna för småländska företag att göra affärer i Kina, dels att förbättra Linnéuniversitetets möjligheter att rekrytera studenter och samverka med både andra universitet och näringsliv i Kina.