DUNC – Development of Unesco Natural and Cultural assets

Runt Östersjön finns ett flertal natur- och kulturarv. Några av dem finns på UNESCOs lista över världsarv däribland södra Ölands odlingslandskap.


Hösten 2015 arrangerade regionförbundet och Mörbylånga kommun ett möte med deltagare från Tyskland, Polen, Litauen och Karlskrona kommun för att diskutera kultur- och världsarv i södra Östersjöregionen.

Flera av dessa natur- och kulturarv täcker stora geografiska ytor och det är svårt att veta när man är i området, vad man förväntas se m.m. Resultatet är att det är svårt att locka turister till området samt att kvalitén på upplevelsen för de som kommer dit är för låg.

DUNC-projektet syftar till att förbättra upplevelsen av att vara i ett natur- och kulturarv genom att höja kunskapen och medvetenheten och natur- och kulturarv, skapa bättre dialog och kommunikation med lokalbefolkning, ledning, näringsliv m.m. samt höja kvalitén på produkter och tjänster kopplade till natur – och kulturarven.

Projektet har i ett första skede beviljats medel, s.k. såddfinansiering, från södra Östersjöprogrammet för att göra en ansökan till programmet. Som partners i såddprojektet ingår förutom regionförbundet, som är projektledare, också Mörbylånga kommun, Kuriska näset i Litauen och Slowinski nationalpark i Polen.

Flera andra partners har under såddprojektets genomförande anslutit till projektet bl.a. Malbork slott och Karlskrona kommun med världsarvet ”Örlogsstaden Karlskrona”. Karlskrona har tagit över rollen som projektledare för det större 3-åriga projektet riktat till södra Östersjöprogrammet. Ansökan som lämnades in till den andra utlysningen i juni 2016 fick tyvärr avslag och en ny ansökan lämnades in till ansökningsomgången med deadline 16 december 2016. Besked väntas i maj 2017.