Regionförbundets internationella arbete

Vi arbetar internationellt inom Östersjöregionen, Europeiska Unionen samt med Kina och Sydafrika. Syftet är att stärka länets utveckling.

För att kunna ta tillvara på möjligheterna och minska sårbarheten krävs en god kunskap om omvärlden och våra styrkor och svagheter. Att samverka internationellt är en förutsättning för lyckas med det. Regionförbundets internationella arbete bedrivs på olika plan:

  • Genom kontor i Bryssel och Shanghai via vår medverkan i Småland-Blekinge-Halland och Småland South Sweden Support China
  • Medverkan i ett antal internationella projekt inom skilda områden som t.ex. förbättrad vattenkvalitet i Östersjön (Waternets-Ru), strategiskt ungdomsarbete inom Euroregion Baltic (CaSYPoT och CaSYPoT-Ru) och ökad kapacitet för kommuner och andra aktörer att delta i internationella projekt (Umbrella).
  • Vi hjälper till med finansiering av internationella projekt:
    - Förstudie/såddfinansiering

    - Projektfinansiering EU

    - Projektfinansiering Övrigt
  • Via nätverket Eurorgion Baltic finns en politisk plattform för regionalt samarbete i södra Östersjöområdet.

Regionförbundets projektkontor underlättar för aktörer i Kalmar län att hitta finansiering för utveckling av internationella projekt. Läs mer om projektkontoret