Regionförbundet samordnar länets eHälsoarbete

2013-2017 har regionförbundet samordnat eHälsoarbetet i Kalmar län. Arbetet har i första hand bedrivits genom:

  • övergripande samverkansprojekt i länet där kommuner, landstinget, eHälsoinstitutet och regionförbundet samverkat med utgångspunkt i den Regionala digitala agendan i Kalmar län.
  • Kommungemensam regional samverkan som drivits av regionförbundets eHälsosamordnare tillsammans med länets tolv kommuner. 
Läs mer om eHälsoarbetet i Kalmar län 2017
    
 
Kommungemensam
eHälsosamverkan 2017
Kalmar län
  Samordnande grupp
eHälsa 2017
Kalmar län

Sedan årsskiftet upphör regionförbundets samordning medan den regionala utvecklingen av eHälso-frågorna (Länsgemensam ledning) ska inkluderas  i ordinarie arbete i övriga samordnande grupper. Varje kommun väljer själva  på vilket sätt och med vilken motpart man vill samverka.

 


FAKTA/DEFINITIONER

eHälsa
Hälsa är psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande. eHälsa är att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa. Källa: Socialstyrelsen