Intresseanmälan, utvecklingsarbete

Namn

Adress

Epostadress

Telefon

Födelseår

Dessa frågor/områden är jag intresserad av att medverka inom:
Jag har följande erfarenheter från hälso- och sjukvården eller omsorgen som kan vara värdefulla i kommande utvecklingsaktiviteter:
Erfarenhet
Erfarenhet som *Tidigare aktiviteter
Har du varit aktiv i någon brukar/patientorganisation eller annan ideell organisation? *