Samordnad individuell plan – SIP

SIP är ett verktyg som ska säkerställa att den enskilde får sina behov tillgodosedda när flera vårdgivare/aktörer ansvarar för insatser.Såväl vuxna som barn som har behov av insatser från både kommun och landsting och som har behov av samordning, ska erbjudas SIP. Materialet som är framtaget är avsett för samtliga målgrupper oavsett ålder, diagnos, funktionsförmåga eller behov.