Landsting

Information till dig som arbetar inom landstingets öppen- eller slutenvård.

Länets kommuner och Landstinget i Kalmar län har gemensamt valt att använda landstingets mötestjänst för distansmöten (video, webb och telefon). Distansmöte ska vara förstahandsval för kommunikation vid möten där huvudmännen planerar tillsammans med en enskild individ. Detta gäller så långt det är möjligt och hänsyn ska tas till den enskilde individens välmående och psykiska förutsättningar.

För att ansluta till ett distansmöte behöver vårdgivaren viss utrustning. Mer om detta kan du läsa under rubriken ”förberedelser”.

Det är landstinget som ansvarar för att förmedla information om videoadress och möteskod för det specifika distansmötet till kommunens personal.

Skapa mötesrum

Som anställd i landstinget ansvarar du för att förmedla information om anslutningsuppgifter för distansmötet till kommunen och andra mötesdeltagare. Detta för att ett unikt mötesrum ("space") krävs för varje möte som ska genomföras. Ett mötesrum skapar du via programmet Cisco Meeting som finns i din landstingsdator. Om du inte har Cisco Meeting på din landstingsdator, kontakta IT-supporten så att du får programmet installerat.

På Landstingets intranät Navet finns information om hur du skapar ett unikt mötesrum i Cisco meeting. Du kan också få hjälp av filmen: Skapa distansmöten/mötesrum för planering mellan huvudmän.
Du ska också ange ett unikt namn på mötesrummet vilket till exempel kan vara din vårdgivares namn,  följt av en siffra, t.ex. "HC Torsås 8".

För att på enklaste vis få fram informationen som ska skickas till mötesdeltagarna klickar du på ikonen ”Bjud in” därefter väljer du att alternativet att kopiera inbjudan.

Därefter använder du ”Klistra in” för att kopiera in informationen i den inbjudan du ska förmedla till mötesdeltagarna. Du behöver endast skicka videoadress och samtals-ID till mötesdeltagare på kommunen.

Förmedla mötesinformation

För att se till att informationen om mötet skickas på ett säkert sätt ska i första hand Cosmic link användas, eftersom patienten är utskrivningsplanerad från slutenvård.

Om personen som mötet berör inte finns inskriven i Cosmic Link skickas information om mötet via Cosmic Messenger. Välj då kategori ”Distansmöte” och ange personens adress i ämnesraden enligt rutiner för Messenger.

Det är inte säkert och därmed inte tillåtet att skicka denna typ av sekretessbelagd information via epost.

De mötesdeltagare som inte har tillgång till Link eller Messenger ska få informationen via en telefonkontakt.

Om meddelandet skickas i Link eller Messenger ska mottagaren skicka en bekräftelse tillbaka när informationen är noterad.

Att ansluta till distansmötet

Beroende på vad som är mest lämpligt för patienten väljer landstingets personal var distansmötet ska genomföras. Man kan välja att använda både ett videokonferensrum, en webbläsare med kamera och mikrofon eller om inget annat är möjligt, att delta på distansmötet via vanligt röstsamtal med en telefon. Vilka enheter som rekommenderas för anslutning finns i dokumentet ”checklista för rekommenderad utrustning för distansmöte”. 

Att ansluta via videokonferenssystem

  • Skriv in videoadressen som du fått för mötet (ex: HC Torsås 8@ltkalmar.se) med hjälp av konferenssystemets touchscreen eller fjärrkontroll.
  • Tryck på ”Ring upp” och du ansluts till mötet.

Att ansluta via Cisco Meeting

Se information på landstingets intranät Navet.Du kan också få hjälp via filmen: Anslut till distansmötesrum via Cisco Meeting

Att ansluta utan bild, endast med röstsamtal, via telefon

  • Ring upp telefonnummer: 0480 44 55 11.
  • Ange därefter det samtals-ID som förmedlats till dig för mötet och följ instruktionerna som anges.

Under mötet

Inled alltid mötet med att kontrollera så att alla ser varandra och att ljudet är bra. Tips kring hur man genomför bra distansmöten finns i dokumentet "Tips inför distansmöte". Du kan också få hjälp genom filmen: Konfigurera bild och ljud i Cisco Meeting

Efter mötet

När du har genomfört mötet ska den på landstinget som skapade mötesrummet ta bort rummet så att det inte används igen. Hur du gör detta visas i filmen: Ta bort mötesrum i Cisco Meeting

I de praktiska anvisningarna ”Distansmöte mellan huvudmän”  finns det utförligare information med bilder kring ovan rutiner.