Kommun

Information till dig som arbetar inom kommunal vård, omsorg och socialtjänst.

Länets kommuner och Landstinget i Kalmar län har gemensamt valt att använda landstingets mötestjänst för distansmöten (video, webb och telefon). Distansmöte ska vara förstahandsval för kommunikation vid möten där huvudmännen planerar tillsammans med en enskild individ. Detta gäller så långt det är möjligt och hänsyn ska tas till den enskilde individens välmående och psykiska förutsättningar.

De praktiska anvisningarna omfattar inte distansmöten mellan eller inom kommuner.

För att ansluta till ett distansmöte behöver vårdgivaren viss utrustning. Mer om detta kan du läsa under rubriken ”förberedelser”.

Det är landstinget som ansvarar för att förmedla information om videoadress och möteskod för det specifika distansmötet till kommunens personal.

Distribution av mötesinformation

Uppgifterna som ska förmedlas är en videoadress och ett samtals-ID.
Landstingets personal kontaktar dig som kommunanställd personal via:

 1. Cosmic Link (om individen som mötet avser är inskriven i slutenvården)
 2. Cosmic Messenger (om individen som mötet avser inte är inskriven i slutenvården).
  I Messenger-meddelandet ska kategorin "Distansmöte" vara vald och patientens adress ska anges i ämnesraden.
 3. Telefon (om inte någon av ovanstående möjligheter finns)

Observera att e-post inte är ett säkert sätt att kommunicera sekretessbelagd information av typen ovan.

Det är viktigt att du som kommunanställd bekräftar att du fått mötesuppgifterna med ett meddelande tillbaka.

Att ansluta till mötet

Beroende på vilket som är mest lämpat för patienten väljer kommunen var mötet ska genomföras. Man kan välja att använda både videokonferensrum, en webbläsare eller om inget annat är möjligt delta på distansmötet via vanligt röstsamtal med telefon.

Att ansluta via videokonferenssystem

 1. Skriv in videoadressen som du fått för mötet (ex: testmote1@ltkalmar.se) med hjälp av konferenssystemets touchscreen eller fjärrkontroll.
 2. Tryck på ”Ring upp” och du ansluts till mötet.

Att ansluta via webbläsare

Se filmen: Anslut till distansmötesrum via webbläsare

 1. Öppna en webbläsare (Chrome eller Firefox). Andra webbläsare som till exempel Explorer fungerar också men ibland kan det krävas att man installerar ”plug-in”, vilket inte alltid kan göras direkt av dig som användare.
 2. Skriv in följande adress i webbläsaren: https://join.ltkalmar.se
 3. Klicka därefter på ”Anslut”
 4. Skriv in samtals-ID (nio siffror) som du fått i meddelandet från landstinget och klicka på ”Fortsätt”.
 5. Skriv in ditt namn och profession i rutan och klicka på ”Anslut”. Då blir du ansluten till distansmötet.

Att ansluta utan bild, endast med röstsamtal, via telefon

I första hand ska vi sträva efter, för individens bästa, att delta på distansmötet med både bild och röst. Men om det inte är möjligt så kan man också delta på mötet med endast röstsamtal.

 1. Ring upp telefonnummer: 0480 44 55 11
 2. Ange därefter det samtals-ID (nio siffror) som förmedlats till dig för mötet och följ instruktionerna som anges.

Under mötet

Inled alltid mötet med att kontrollera så att alla ser varandra och att ljudet är bra. Tips kring hur man genomför bra distansmöten finns i dokumentet "Tips inför distansmöte". Du kan också titta på filmen: Konfigurera ljud och bild i Cisco Meeting

I de praktiska anvisningarna ”Distansmöte mellan huvudmän” finns det utförligare information med bilder kring rutinerna ovan.