Distansmöten mellan huvudmän

Här hittar du information om hur du gör för att vara med på eller kalla till planeringsmöten på distans.

Vid distansmöte mellan huvudmän ska landstingets mötestjänst användas. Distansmöte ska vara förstahandsval när kommun och landsting planerar tillsammans med den enskilde.

Riktlinjen (dokument till höger) tydliggör hur tjänsten för distansmöte ska användas så att kommunikation mellan huvudmännen sker informationssäkert och effektivt. De Praktiska anvisningarna (dokument till höger) förklarar hur personal och anhöriga ska förbereda och genomföra distansmöte mellan huvudmän.

Landsting

Information för dig som arbetar inom landstingets öppen- eller slutenvård.

 

Kommun

Information för dig arbetar inom kommunal vård, omsorg och socialtjänst.


Förberedelser inför distansmöte
Om vad du ska tänka på inför ett distansmöte när det gäller utrustning och lokal.