Cosmic Messenger

Cosmic Messenger är det informationsöverföringssystem som används såväl inom landstinget som mellan landsting och kommuner när patienten/brukaren inte är inskriven i sluten hälso- och sjukvård.

Nyhet

Praktiska anvisningar – Cosmic Messenger är en revidering av tidigare Lathundar för Cosmic Messenger.

Den beskriver användningsområdet av Cosmic Messenger mellan länets primärvård, övriga öppenvårdsmottagningar, kommunal hälso- och sjukvård samt omsorg och socialtjänst.

Riktlinjen för Cosmic Messenger har uppdaterats 30 november 2017 så att även biståndshandläggare kan använda Cosmic Messenger för kommunikation mellan kommun och öppenvården i landstinget vid exempelvis Samordnad individuell plan (SIP).

Fiktiva brevlådor i Cosmic Messenger för biståndshandläggare kommer att skapas. För att få tillgång till dessa brevlådor måste respektive kommun skicka in en behörighetsansökan. Respektive kommun ansvarar för att biståndshandläggarna får relevant utbildning av Cosmic Messenger.