Cosmic Link

Cosmic Link är det informationsöverföringssystem som används såväl inom landstinget som mellan landsting och kommuner. All gemensam planering ska dokumenteras i Cosmic Link.

Nyhet

Praktiska anvisningar – Cosmic LINK 1 är övergångsanvisningar som gäller från 1 januari 2018 tills Cosmic LINK 2 är färdigutvecklat, vilket beräknas vara klart senhösten 2018.