God vård vid demenssjukdom

Demens skapar stort lidande både för personen som drabbas och för anhöriga. Varje år insjuknar uppemot 25000 personer i en demenssjukdom.

Eftersom sjukdomen är obotlig inriktas insatserna på att utreda, diagnostisera och symtomlindra, för att kunna ge bästa vård och omsorg. Som stöd i detta arbete används två register:

SveDem

Syftet med SveDem är att förbättra kvaliteten i demensvården och målet är likvärdig och optimerad behandling av patienter med demenssjukdom. Läs mer: Svenska Demensregistret (SveDem)

BPSD

Under sjukdomstiden får nästan alla personer med demenssjukdom någon gång problem med aggressivitet, oro, hallucinationer och sömnstörningar. Alla symtom kan inte behandlas på samma sätt och behandlingen inriktas på att för varje enskild person åtgärda orsakerna, den fysiska miljön eller utlösande faktorer.  Läs mer: Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens (BPSD).